Tartalom:

1.      Bevezetés

2.      Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

3.      Regisztráció

4.      Megrendelés

5.      Rendelés/ rendelés érvényes lemondása

6.      A megrendelések feldolgozása, teljesítési feltételei, teljesítése, teljesítési határidő

7.      A megrendelés ellenértékének teljesítése (lehetséges fizetési mód)

8.      Elállás joga, módja, következményei

9.      Felelősség

10.  Garancia, szavatosság

11.  Adatvédelem

12.  Személyes adatok hitelessége

13.  Panaszkezelés

14.  Egyéb rendelkezések

 

 

1., Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a TRITON TRADE KFT (székhelye: -, cégjegyzékszám: -, adószáma: -, elérhetőségek: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36 1 216 7844, továbbiakban: Szolgáltató) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Szolgáltatónak jogában áll az alábbi Általános Szerződési Feltételeket módosítani, azonban a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben ilyen módon eszközölt változtatásokat köteles a honlapon jól látható helyen közzétenni. Ezek a módosítások az Interneten való megjelenés pillanatától érvényesek és nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre. A honlapon leadott minden rendelésre a leadásának időpontjában érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek érvényesek. Érvényesített rendelés esetén az Ügyfél az itt elolvasott feltételeket elfogadja. A honlap használatakor az Ügyfél beleegyezik, hogy elfogadja és betartja az itt felsorolt Általános Szerződési Feltételeket.

 

2., Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

a., Személyi hatály:

Jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában

  • Szolgáltató: a Triton Trade Kft.,
  • Ügyfél: egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok illetve társadalmi szervezetek
  • Látogató: a www.triton-trade.hu oldalt megtekintő, 18. életévét betöltött személy

www.triton-trade.hu oldal a Látogatók általi „18. életévemet betöltöttem” tartalmú - nyilatkozattétel után szabadon megtekinthető, azonban a Triton Trade Kft. által nyújtott szolgáltatásokat, és a Triton-Trade Kft. által értékesített termékeket csak a fenti kritériumoknak megfelelő Ügyfelek vehetik igénybe. Az Ügyfelek a www.triton-trade.hu oldalról csak a sikeres regisztrációt követően, a rendeléshez szükséges adataik megadása után, az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával adhatnak fel megrendelést.

Amennyiben a megrendelt csomag szeszes italt vagy a Szolgáltató által nem forgalmazott, Ügyfél kérésére beszerzett, csak 18 éven felülieknek ajánlott terméket tartalmaz és a csomagot átvevő, Ügyfél képviseletében eljáró személy nem tűnik 18 évesnek, és 18. életévének betöltését a kiszállítást végző személy részére hitelt érdemlően bizonyítani nem tudja, a csomag azon része, amit csak 18 éven felüliek fogyaszthatnak, nem kerülhet átadásra.

 

b., Tárgyi hatály:

Az ÁSZF tárgyi hatálya a Triton Trade Kft. által házhozszállítással vagy személyes átvétellel –kínált termékeknek és szolgáltatásoknak a www.triton-trade.hu oldalon megrendelt teljesítésére terjed ki.

www.triton-trade.hu weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

c., Időbeli hatály:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a honlapon való közzétételtől hatályosak, figyelemmel Magyarország mindenkor hatályos jogszabályaira, a Triton Trade Kft. által meghatározott időpontig. Az Általános Szerződési Feltételekben eszközölt módosítások tekintetében a Bevezetőben foglaltak az irányadóak.

 

3., Regisztráció

A megrendelések sikeres teljesítéséhez nagyon fontos az Ügyfelek rosszhiszeműségének kizárása, ezért a regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – adat kitöltése szükséges.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiók menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg.

Az Ügyfél a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

4. Megrendelés

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, mely nettó ár + áfa (+ ha van, külön a göngyöleg) szerint kerül meghatározásra. A vételár forintban kerül meghatározásra.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált, fenti kritériumoknak megfelelő Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 12 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

Az alábbi rendelési forma áll a Vevő rendelkezésére:

 

5. A megrendelések feldolgozása, teljesítési feltételei, teljesítése, teljesítési határidő

a., Megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje alatt történik, amely a következő:

Hétfőtől-péntekig: 7:00-19:00

Szombaton: 7:00-15:00.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, a 4. pontban ismertetett időintervallumban.

 

b., A megrendelések teljesítési feltételei, teljesítése

A Triton Trade Kft. a hozzá beérkezett megrendeléseket csak meghatározott értékhatár felett és ingyenes házhozszállítással csak meghatározott területre teljesíti.

A Triton Trade Kft. a házhozszállítással kért megrendeléseket bruttó 50.000 Ft értékhatártól teljesíti. Amennyiben az Ügyfél a rendelés megadása során a személyes átvétel opciót választja, nincs rendelési értékhatár. A személyes átvétel a Triton Trade Kft. Ügyfélszolgálatán (1097 Budapest, Gubacsi út. 32.), a Szolgáltató és az Ügyfél által előre egyeztetett időpontban lehetséges.

A Triton Trade Kft. a részére beérkezett megrendelések esetén a fenti értékhatár figyelembevételével az alábbi települések tekintetében biztosítja ingyenesen a házhozszállítást: Budapest teljes területe, valamint Érd, Budaörs, Törökbálint, Üröm, Pécel, Dunakeszi, Dunaharaszti, Kistarcsa, Nagytarcsa, Kerepes, Fót, Monor, Vecsés, Maglód, Szigetszentmiklós, Szigethalom, Halásztelek.

Ezektől eltérő településekre csak a Szolgáltató és az Ügyfél közötti előzetes írásos megállapodás alapján lehetséges a házhozszállítás, külön díj ellenében, mely a Szolgáltató által kerül meghatározásra.

 

c., Teljesítési határidő

Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított 1 munkanap.

Amennyiben a rendelés teljesítését kivételesen csak rendes teljesítési időn túl tudja a Szolgáltató teljesíteni, arról minden esetben telefonon értesíti a megrendelőt, akinek ebben az esetben korlátozás nélkül lehetősége van elállni a megrendelésétől, ilyenkor a megrendelőt semmilyen költség nem terhel, azonban a Szolgáltató sem tartozik kötelezettséggel. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A Triton Trade Kft. nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Kivételes esetben a Triton Trade Kft. fenntartja a már visszaigazolt megrendelés visszautasítására is a lehetőséget, ideiglenes készlethiány vagy más előre nem látható esemény miatt részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. A Szolgáltató fenntartja a lehetőséget a rendelés valódiságának ellenőrzésére. Amennyiben a rendeléskor megadott telefonszámon a megrendelő nem érhető el –a vásárló elérhetetlensége miatt-, egyeztetés nélkül sem köteles az üzemeltető kiszállítani a megrendelést.

A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti.

Ügyfél a megrendelése leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és házhoz szállított terméket átveszi és a termék árát a kiszállítást végző személynek megfizeti. Amennyiben Ügyfél e kötelezettségét részben vagy egészben megsérti, Szolgáltató jogosult az Ügyfél regisztrációját azonnal hatállyal törölni és a további megrendelések teljesítését megtagadni.

A megrendelés teljesítése az Ügyfél választásának megfelelően vagy házhozszállítással vagy személyes átvétellel történik, az Ügyfél választásának megfelelően.

 

6. A megrendelés ellenértékének teljesítése (lehetséges fizetési mód)

A termék/szolgáltatás ellenértékét személyes átvételkor, vagy házhozszállítás során, a kiszállítást végző személynek, készpénzben, forintban kell teljesíteni.

 

7. Rendelés érvényes módosítása vagy lemondása

A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során, a csomagolás teljesítésével jön létre, a rendeléshez tartozó számla nyomtatásakor. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 1 évig őrzi.

 

8. Elállás joga, módja, következményei

Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával, ill. kitöltött visszavásárlási nyilatkozattal együtt visszajuttatnia a Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú, bontatlan (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni, ellenkező esetben azt megtagadhatja.

Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban az Ügyfélnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek az Ügyfelet terhelik.

Az Ügyfél kérésére Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás lebonyolításáról. A visszaszállítás költségeit az Ügyfél viseli.

A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán, készpénzben történik  a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendeletben foglaltak szerint.

Elállás esetén a Szolgáltató a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, bontott, kopott, stb.)

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vásárló részére.

 

9. Felelősség:

Az interneten történő kommunikáció és adatforgalom hibamentes működését és állandó elérhetőségét a technika mai állása szerint nem lehet szavatolni, ezért a Triton Trade Kft. nem tudja garantálni az online-kínálatának állandó, megszakítás nélküli működését, elérhetőségét.

A Triton Trade Kft. nem felel a vis majorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkezett károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

 

  • a weboldal használatából vagy üzemzavarából,
  • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
  • az információtovábbítási késedelemből adódó,
  • vírusok okozta,
  • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
  • vonal vagy rendszerhibából adódó károkért.

 

10. Garancia, szavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben, valamint Magyarország mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.

 

11. Adatvédelem

A Triton Trade Kft (továbbiakban Szolgáltató) számára kiemelkedő fontosságú az Ügyfél által a rendelés során rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, ezért elkötelezi magát az Ügyfelek személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely minden tekintetben megfelel Magyarország mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezéseinek.

A Szolgáltatónak jogában áll a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejövő üzleti kapcsolattal összefüggésben az Ügyfél összes, a regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatát a megrendelés teljesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően elektronikusan tárolni és feldolgozni. A rendelés során az Ügyfél az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával hozzájárul adatai időleges tárolásához. Ezt a megállapodást bármikor felbonthatja, ezt követően személyes adatai azonnal törlésre kerülnek. 

A Szolgáltató az általa kezelt adatokat a megrendelések teljesítéséhez szükséges, a kiszállítást végző személy részére történő adatszolgáltatást leszámítva harmadik félnek nem adja át. A kiszállítást végző személyek a Szolgáltató által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni.

 

12. Személyes adatok hitelessége

Bizonyos adatok, információk elengedhetetlenek az Ügyfél általi regisztráció befejezéséhez, a rendelés felvételéhez, a számla kiállításához, illetve a szavatosság érvényesítéséhez. Nélkülük a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a rendelést érvénytelennek minősítse. A honlap használatával az Ügyfél felelősséget vállal az általa megadott adatok hitelességéért és azok valóságnak való megfeleléséért. Hamis, valóságnak nem megfelelő adatok megadásával az Ügyfél megszegi az Általános Szerződési Feltételek adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit. Ebben az esetben a téves címre kiküldött termék kiszállítási költsége (mely a Szolgáltató által, a rendelési címre tekintettel kerül meghatározásra) is az Ügyfelet terheli. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amennyiben utánvétes szállításnál indokolatlanul nem veszi át az Ügyfél a terméket és erről előzetesen nem tájékoztatta a Szolgáltató Ügyfélszolgálatát e-mailben vagy telefonon.

 

13. Panaszkezelés

Kérjük, amennyiben panasza van, minden esetben a webáruház ügyfélszolgálatával vegye fel először a kapcsolatot. Munkatársaink mindent meg fognak tenni a probléma rendezésének érdekében. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy panasza nem nyert megnyugtatóan rendezést, az alábbi fogyasztóvédelmi szervekhez fordulhat:

 

Ferencvárosi Önkormányzat

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Ferencvárosi Önkormányzat Jegyzői Titkárság

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

 

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet

1088 Budapest, József krt. 6.

 

14. Egyéb rendelkezések

a.       Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

b.      Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a külön okiratba foglalt Adatvédelmi nyilatkozat, Céginformáció, valamint a honlapon található, a Szolgáltató által közzétett minden információ.

Triton Trade Kft.

A Triton Trade nagykereskedés várja Vásárlóit megújult webshopjában. Folyamatosan bővülő kínálatunk és naponta megújuló akciós ajánlataink gondoskodnak ügyfeleink elégedettségéről. Célunk, Ügyfeleink minél szélesebb körű kiszolgálása, a lehető leggyorsabb határidővel, a lehető legalacsonyabb árakon.

Kapcsolat

Triton Trade Kft.

1211 Budapest, Szikratávíró u. 17.

+36 30 334 7404, +36 30 467 0410

rendeles@triton-trade.hu

Szállítással kapcsolatos információ: 

logisztika@triton-trade.hu

Copyright © 2020 Triton Trade

FIGYELEM!

 

A Triton Trade Ital, Élelmiszer, Vegyiáru, Állateledel Nagykereskedés-, és Diszkont webáruház elkötelezett a kulturált italfogyasztás mellett!

Webáruházunkban 18 éves kor alatt nem szolgálunk ki vásárlókat.

NYILATKOZOM, HOGY ELMÚLTAM 18 ÉVES.